Kèo thơm hôm nay, Soi kèo chuẩn ngon thơm chắc thắng đêm nay